ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ


Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност...

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 

Всички консултации са безплатни при сключен договор...

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Събиране на документи от офиса на клиент...

 


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


•    On-line банкиране
•    Подаване на документи към различни институции
•    Издаване на актуални състояния
•    Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
•    Деклариране на получени заеми пред БНБ
•    Преводи, регистрации и пререгистрации и други
•    Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
•    Изготвяне на договори и други документи

•    Събиране на документи от офиса на клиента