ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ


Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност...

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 

Всички консултации са безплатни при сключен договор...

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Събиране на документи от офиса на клиент...

 


ДАНЪЧНА ЗАЩИТА


•    Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
•    Подготовка на платежни нареждания за данъци
•    Подготовка на данъчни справки и уведомления
•    Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
•    Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
•    Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

 

РЕГИСТРАЦИИ


•    Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
•    Регистрация по ЗДДС
•    Инспекция по труда
•    Агенция по финансово разузнаване
•    Комисия за защита на личните данни
•    Национален осигурителен институт
•    Данъчен Адрес
•    Други