ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ


Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност...

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 

Всички консултации са безплатни при сключен договор...

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Събиране на документи от офиса на клиент...

 


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ


Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване
•    Консултация за данъчно планиране на дейността
•    Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
•    Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
•    Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
•    Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
•    Консултации по валутното законодателство
•    Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК
•    Консултиране и съдействие при регистриране на компания
•    Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
•    Консултации относно измененията на законовата и нормативна база