ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ


Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност...

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 

Всички консултации са безплатни при сключен договор...

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Събиране на документи от офиса на клиент...

 


ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ


•    Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
•    Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
•    Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
•    Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
•    Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
•    Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж