ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ


Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност...

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 

Всички консултации са безплатни при сключен договор...

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Събиране на документи от офиса на клиент...

 


Ние предлагаме прецизни, качествени и висококвалифицирани услуги, разделени в няколко модула:

 

•    Модул „Счетоводство
•    Модул ”Личен състав и ТРЗ
•    Модул „Административни услуги
•    Модул „Консултантски услуги
•    Модул „Допълнителни услуги