ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ


Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност...

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 

Всички консултации са безплатни при сключен договор...

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Събиране на документи от офиса на клиент...

 


“СТОИЛОВИ КОНСУЛТ” ООД е основана през 1997 с предмет на дейност организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството. С натрупания опит ,който имаме в областта на счетоводството, ние гарантираме на нашите клиенти  и бъдещи партньори спокойствие и сигурност при подаване на документи в срокове,установени от действащата нормативна уредба в РБългария.